Retourneren webshopbestelling

Retourneren - Herroepingsrecht webwinkelorders

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wilt u een product retourneren? Stuur dan een email naar info@hetbeeldgebouw.nl en vermeldt aub het ordernummer en welk product u wit retourneren.
  4. Wilt u schriftelijk uw bestelling herroepen dan kunt u gebruik maken van het Modelretourformulier. Dit kunt u via deze link downloaden MODELRETOURFORMULIER.

Retouradres webshop magazijn:
Het Beeldgebouw Webshop
Kolenbranderstraat 14
2984AT Ridderkerk