Privacy beleid

Privacy statement
De webshop van Het Beeldgebouw respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en van alle gebruikers van haar (bestel)applicaties. De webshop van Het Beeldgebouw handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

De webshop van Het Beeldgebouw heeft alle noodzakelijkefysieke en procedurele veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens, teksten, foto's en beelden te beschermen tegen diefstal of ongeoorloofd gebruik door derden c.q. gebruik voor andere doeleinden.
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om op correcte wijze met u te kunnen communiceren over uw opdracht, over de betaling en de correcte aflevering daarvan en om u te kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen en acties. De door u aangeleverde informatie worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van uw opdrachten.
Waar nodig zullen wij uw persoonlijke gegevens uitwisselen met bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze service en uitsluitend met het omschreven doel, of in het geval van verkoop, voorgestelde verkoop of eigenaarwisseling van het bedrijf.
Om andere dan de wettelijk voorgeschreven of de in deze verklaring aangegeven redenen, zullen wij uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Op uw eerste verzoek daartoe worden al uw persoonlijke gegevens en content definitief uit onze database verwijderd. Uw verzoek daartoe dient ons schriftelijk dan wel per email te bereiken, telefonische verzoeken kunnen wij helaas niet honoreren.
De webshop van Het Beeldgebouw maakt gebruik van reguliere "cookies" die de communicatie, zeker bij herhaald bezoek aan onze website en/of bij nieuwe bestellingen, vereenvoudigt. Deze cookies worden automatisch verwijderd als u meer dan 30 dagen geen verbinding met webshop.hetbeeldgebouw.nl maakt.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail (info@hetbeeldgebouw.nl).
Afhankelijk van uw wens zullen wij u zo spoedig mogelijk per e-mail antwoorden of telefonisch contact met u opnemen. In het laatste geval kunt u het telefoonnummer, waarop u gebeld wilt worden, in uw e-mail vermelden.